Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Idzie Sen (polish lullaby) – 21 Key (Kalimba Tabs & Chords)


How To Read Tabs & Chords, Notes, Number Kalimba: 

SOLFEGE: DO RE MI FA SO LA TI
Letter Notes: C D E F G A B
Number Notes 1 2 3 4 5 6

Tune your kalimba to G-major: change the F key to F#, change the F° key to F°#

C C°-B-C°-G° G° B B
A G-A-F-G-A-B /G-E-E-C/
C°-B-C°-G° G° B B
A G-A-G-E /E-C/

C°-B-C°-G° e-f-G° B B

A d-f-b G-A-F-G-A-B /G-E-E-C/
C°-B-C°-G°-G-G°-G-B-G-B
A d-f-b G-A-G-E
/e-g-B G-E-F-Bₒ d-f-B F-D-F-E
e-g-B G-E-F-Bₒ d-f-B Bₒ-D-F/
(G-B) A-E-A (G-B) A-E-G
(D-F) Bₒ Bₒ-D-E F-G-A
(G-B) A-E-A (G-B) A-E-G
(D-F) Bₒ Bₒ-D-E

(G-B) A-E-A (G-B) A E-G
(D-F) Bₒ-D-F-E F-G-A
(G-B) A E-A (G-B) A E-G
(D-F) Bₒ D-F-E

Bₒ
D-F-E
Bₒ

G° C°-B-C° C°-B-C°
G°-G° B-A-B B-A-B
G°-F° B-A-B B-A-B
F°-E° B-A-B D°-E°-F°
G° C°-B-C° C°-B-C°
G°-G° B-A-B B-A-B
G°-F° B-A-B B-A-B
F°-E°
/e-g-B-G-E-F/

G° C°-B-C° C°-B-C°
G°-G° B-A-B B-A-B
G°-F° B-A-B B-A-B
F°-E° B-A-B D°-E°-F°
G° C°-B-C° C°-B-C°
G°-G° B-A-B B-A-B
G°-F° B-A-B B-A-B
F°-E°

(B-D°)
E°-F°-E°
(B-D°)
E°-F°-(E° G-B)