Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Wham! (Last Christmas) Kalimba Chords/Tabs

                                                                                                                                                               

Not Angka Kalimba Wham! - Last Christmas

Susunan Huruf : D B G E C A F D   C  E E G B D F A C E  
Susunan Angka : 2" 7' 5' 3' 1' 6 4 2    1   3 5 7  2' 4' 6' 1" 3"

[Tabs]

(C E G) D° D° C°

C° G° E° D° C°

(A) D° D° D° D° C°

C° A° A° E° D° C°

(D F) E° A C° D°

E° E° E° A° C° D°

(G) C° B C° B C°

B C° B C° A G

(C E G) D° C° B C°

G D° C° C° C° B C°

(A) D° C° B C°

B C° B C° B A

(FAC°E°) A C°

D° C° E° A° C°

C° C° C° (G) C° B C°

B C° B C° B C° A G

(CEG) D° D° C°

G D° D° E° C°

A A (A) D° D° E° C°

C° B C° B A B C°

(FAC°E°) D° A (C°) E°

(D°) F° (C°) E° (B)D°

C° (G) C° B C° B G

(G G A A B B)

(CE) D° D° C°

C° G° E° E° D°

C° C°(A) D° D° E° C°

C° B C° B A B C°

(FAC°E°) D° A (C°) E°

(D°) F° (C°) E° (B) D°

C° (G) B B C° B C° B G

(D° G° CEGC°)