Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

My Star (Anohana) – Kalimba Chords/Tabs

                                                                                                                                                                     

Not Angka Kalimba My Star - Anohana

Susunan Huruf : D B G E C A F D   C  E E G B D F A C E  
Susunan Angka : 2" 7' 5' 3' 1' 6 4 2    1   3 5 7  2' 4' 6' 1" 3"

3° 4° 3° (1° – 4) 1 5 (5° – 6) 4 1 5
(3° – 6) 4° 3° (1° – 3) 1 5 (5° – 6) 3 1 5
(5° – 6) 6° 5° (2 – 4°) 2 (3 – 1°°) 4 2 6 2°

4° 3° 4° (5 – 2°) 2 5 6 1° 7
3° 4° 3° (1° – 4) 1 4 (5° – 5) 1 4 1 4
(3° – 5) 4° 3° (1° – 3) 5° 3 1 3
5° 6° 5° (2 – 4°) 2 (3 – 1°°) 4 2 6 2°
4° 3° 4° (5 – 2°) 2 5 6 2 1° 7 2 5 1°

(5° – 4) 1 4 5 4 1 4 (5 – 4°) 6 (3 – 1°°)
1 3 (3 – 5) 3 1 3 1°
(5° – 2) 6 2 3 6° (2 – 4°) 6 3°
1° (1° – 5) 2° 2 5 6 2 1° 7 2 5 (1° – 1°°)
(5° – 4) 1 4 5 6 4
4° (3 – 1°°) 1 3 5 6 3
1° (5° – 2) 2 5 6° (2 – 4°) 6 2 3
3° 1° (1° – 5) 2° 2 5 7 2 1° 7