Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Chord Kunci Gitar Lagu PT Menggelora - Asmaul Husna

                       https://www.afyinfo.com/

Chord Kunci Gitar Lagu PT Menggelora - Asmaul Husna  (Chordtela)

Em                                     D                   Em
ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik
          D                Em               D                     Em
ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin.
    Em                                        D                     Em
ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Kholiq
      D                       Em                        D
ya Baari , ya Mushowwiru, ya Ghoffar, ya
    Em
Qohhaar.

      G                                        D
ya Wahaab, ya Rozzaaq, ya Fattaah, ya 'Alim
        C                                      Bm             
ya Qabidh, ya Baasith, ya Khafidh, ya Rafi'.
  G                                              D
ya Mu'izzu, ya Mudzillu, ya Samii ', ya Bashiir
  C                                         Bm             
ya Hakam, ya Adl, ya Lathiif , ya Khabiir.

  G                F#                 B                   C
ya Haliim, ya 'Adzim, ya Ghafuur, ya Syakuur
        C                             B                      Em
ya' Aliyu, ya Kabiir, ya Hafidz, ya Muqiit.

      G                                        D
ya Hasiib, ya Jaliil, ya Kariim, ya Raqiib
        C                                      Bm             
ya Mujiib, ya Wasi ', ya Hakiim, ya Waduud.

  G                                              D
ya Majiid, ya Baaits, ya Syahiid, ya Haqq.
  C                                         Bm             
ya Wakiil, ya Qawiy, ya Matiin, ya Walii.

      G                                        D
ya Hamiid, ya Muhshi, ya Mubdi ', ya Mu'iid,
  C                                         Bm             
ya Muhyi, ya Mumiit, ya Hayyu, ya Qayyum.

      G                                        D
ya Waajid, ya Maajid, ya Waahid, ya Shamad
  C                                         Bm             
ya Qaadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir
  G                        F#                               B                                   C
ya Awwal, ya Akhir, ya Dzaahir, ya Baathin, ya Waadii, ya Muta'alii, ya Birr, ya Tawwaab,

      G                                        D
ya Muntaqim, ya Afuw, ya Ra'uuf, ya Ahad
  C                                         Bm             

ya Maalikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram.

ya Muqsith, ya Jaami ', ya Ghani, ya mughni

ya Maani', ya Dharr, ya Naafi ', ​​ya Nuur.

ya Haadi, ya Badii', ya Baqii, ya Warits
ya Rosyiid, ya Shabuur. Ya Allah Ya Robii

Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Robii
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Robii
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Robii
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Robii