Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mirrors (Justin Timberlake) – Kalimba Chords/Tabs

                                                                                                                              

Not Angka Kalimba Mirrors - Justin Timberlake

Susunan Huruf : D B G E C A F D   C  E E G B D F A C E  
Susunan Angka : 2" 7' 5' 3' 1' 6 4 2    1   3 5 7  2' 4' 6' 1" 3"

Lettered Notation:
6 7 1° 3
3 3 7 2
2 1 6
1 1 1 1 1 6
6 6 6 6 6 7 1° 3
3 3 7
2 2 2 1 6
6 7 1°
1° 2°
3 3 7
2
1 6
1 1 1 1 6

6 6 6 7 1° 3
3 3 7
2 2 2 1 6

6 6 6 6 7 1° 2°
2° 1° 2° 1° 2° 2° 2°
2° 2° 2° 2° 1° 3° 2°
2° 2° 1° 6
6 6 6 6 7 1° 2°
2° 2° 2° 1° 3° 3° 2°
2° 2° 2° 1° 7 6 1° 2°
3° 3° 3° 3° 3°
2° 3°
1° 1° 2° 3°
3° 3° 3°
3° 3° 2° 2°
3° 3° 3° 3° 3° 2° 1° 4° 3°
2° 1° 2°
7 7 6 6

3° 3° 3° 3° 3°
2° 3°

2° 2° 2° 2° 2° 2°
2° 3° 4° 3°
2° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1°1° 2° 1° 3°
2° 1° 2° 7
7 6 6

3° 3° 2° 1° 2° 3°
3° 3° 3° 3° 3° 3° 2° 2°
3° 3° 3° 3° 2° 1° 2° 3°

3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 2° 2°
3° 3° 3° 3° 2° 1° 2° 3°
4° 3° 2° 7
2° 1° 2° 1°
1° 2° 3°
3° 3° 3° 2° 1° 2° 3°
3° 3° 3° 3° 3° 3° 2° 2°
3° 3° 3° 2° 2°

Numbered Notation:
A B C° E
E E B D
D C A
C C C C C A
A A A A A B C° E
E E B
D D D C A

A B C°
C° D°
E E B
D
C A
C C C C A

A A A B C° E
E E B
D D D C A

A A A A B C° D°
D° C° D° C° D° D° D°
D° D° D° D° C° E° D°
D° D° C° A
A A A A B C° D°
D° D° D° C° E° E° D°
D° D° D° C° B A C° D°
E° E° E° E° E°
D° E°
C° C° D° E°
E° E° E°
E° E° D° D°
E° E° E° E° E° D° C° F° E°
D° C° D°
B B A A

E° E° E° E° E°
D° E°

D° D° D° D° D° D°
D° E° F° E°
D° C° C° C° C° C° C° C°C° D° C° E°
D° C° D° B
B A A

E° E° D° C° D° E°
E° E° E° E° E° E° D° D°
E° E° E° E° D° C° D° E°

E° E° E° E° E° E° E° D° D°
E° E° E° E° D° C° D° E°
F° E° D° B
D° C° D° C°
C° D° E°
E° E° E° D° C° D° E°
E° E° E° E° E° E° D° D°
E° E° E° D° D°