Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Once Upon A Time (Undertale) – Kalimba Chords/Tabs

                                                                                               

Not Angka Kalimba Once Upon A Time – Undertale

Susunan Huruf : D B G E C A F D   C  E E G B D F A C E  
Susunan Angka : 2" 7' 5' 3' 1' 6 4 2    1   3 5 7  2' 4' 6' 1" 3"

Numbered Notation:
(1°4) 1°° (5°6) 4° 1°° (1°5) (1°4) 4° (61°°) 2°° 1°° 5° (54)
(1°4) 1°° (5°6) 4° 1°° (1°5) (1°4) 4° (61°°) 2°° 1°° 5° (54)
6 7 (1°1) 1°° 6° (5°1) 4° 3° 4° (5°6) 3°° 2°° (1°°6)
(52°) 1°° 6° (5°1°) 4° 5° 6° (3°6) 5° (5°2) 4° 3° 4°
(1°1) 1°° 6° (5°1) 4° 3° 4° (5°6) 3°° 2°° (1°°6)
(52°) 1°° 6° (5°1°) 4° 5° 6° (3°6) 5° (5°2) 4° 3° 4°
(41°°) 4° 5° 4° (57) 4° 5° 4° (17) 4° 5° 7° (46°) 5° 4° 1°
(41°°) 4° 5° 4° (57) 4° 5° 4° (17) 4° 5° 7° (46°) 5° 4° 1°
1°° 4° 5° 4° 7 4° 5° 4° 7 4° 5° 7° 6° 5° 4° 1°
1°° 4° 5° 4° 7 4° 5° 4° 7 4° 5° 7° 6° 5° 4° 1°

Lettered Notation:
(C°F) C°° (G°A) F° C°° (C°G) (C°F) F° (AC°°) D°° C°° G° (GF)
(C°F) C°° (G°A) F° C°° (C°G) (C°F) F° (AC°°) D°° C°° G° (GF)
A B (C°C) C°° A° (G°C) F° E° F° (G°A) E°° D°° (C°°A)
(GD°) C°° A° (G°C°) F° G° A° (E°A) G° (G°D) F° E° F°
(C°C) C°° A° (G°C) F° E° F° (G°A) E°° D°° (C°°A)
(GD°) C°° A° (G°C°) F° G° A° (E°A) G° (G°D) F° E° F°
(FC°°) F° G° F° (GB) F° G° F° (CB) F° G° B° (FA°) G° F° C°
(FC°°) F° G° F° (GB) F° G° F° (CB) F° G° B° (FA°) G° F° C°
C°° F° G° F° B F° G° F° B F° G° B° A° G° F° C°
C°° F° G° F° B F° G° F° B F° G° B° A° G° F° C°