Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Making Love Out Of Nothing At All (Air Supply) – Kalimba Chords/Tabs

                                                                          

Not Angka Kalimba Air Supply – Making Love Out Of Nothing At All

Susunan Huruf : D B G E C A F D   C  E E G B D F A C E  
Susunan Angka : 2" 7' 5' 3' 1' 6 4 2    1   3 5 7  2' 4' 6' 1" 3"

Intro :
5 2 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 2 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4

5 3 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 3 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 3 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 4 5 6 2° 7 1° 7 6 5 4 6
7 7
6 7 7
6 7 7 6 1° 7 6 4
5 2 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 2 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 3 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 4 5 6 2° 1° 7 1° 7 6 5 4
5 2 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 3 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 3 5 6 1° 7 1° 7 6 5 4
5 4 5 6 2° 1° 7 1° 7 6 5 4 6 7 7 1° 1°
7 6 6 5 6 7 7 1° 7 7
7 5 7 1° 1°
2° 2° 1°
1° 1° 3° 2° 2° 2° 1° 2°
3° 4° 6° 5° 5°
4° 6° 5°
4° 6° 5° 5° 4° 3° 5° 5°
(3°1° 7) 7 7 7
(3° 1° 7) 7 7 7
(3°1°7) 7 7 7
(3°1°7) 7
(3°1°7) 7
(2°4°) 2° 2° 2°
(2°4°) 6 5 5 4
5 4 6 5 5
4 6 5
5 4 6 5 5
4 5 3
5 (3°1°7) 7 7 7
(3°1)7 7 7
(3°17) 7 7 7
(3°1°) 7
(3°1°7) 7
(2°4°) 7 7 7
(2°4°) 6 5 5 4
2 2 3 3 3 3 4 3
3 3 4 4 5 2 3 2 1
1° 1° 7 7 7 7 7 6 5
4 4 4 4 4 5 6 4 (57°)

Lettered Notation :

G D G A C° B C° B A G F
G D G A C° B C° B A G F
G E G A C° B C° B A G F
G E G A C° B C° B A G F
G E G A C° B C° B A G F
G F G A D° B C° B A G F A
B B
A B B
A B B A C° B A F
G D G A C° B C° B A G F
G D G A C° B C° B A G F
G E G A C° B C° B A G F
G F G A D° C° B C° B A G F
G D G A C° B C° B A G F
G E G A C° B C° B A G F
G E G A C° B C° B A G F
G F G A D° C° B C° B A G F A B B C° C°
B A A G A B B C° B B
B G B C° C°
D° D° C°
C° C° E° D° D° D° C° D°

E° F° A° G° G°
F° A° G°
F° A° G° G° F° E° G° G°
(E°C° B) B B B
(E° C° B) B B B
(E°C°B) B B B
(E°C°B) B
(E°C°B) B
(D°F°) D° D° D°
(D°F°) A G G F
G F A G G
F A G
G F A G G
F G E
G (E°C°B) B B B
(E°C)B B B
(E°CB) B B B
(E°C°) B
(E°C°B) B
(D°F°) B B B
(D°F°) A G G F
D D E E E E F E
E E F F G D E D C
C° C° B B B B B A G
F F F F F G A F (GB°)