Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Not Angka Pianika dan Lirik Lagu Welut Ka Welut Kang Copet

                                                       https://www.afyinfo.com/

Gambar di atas adalah tata cara membaca not angkanya...!

Dari Kiri Angka

4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
Tombol Hitam Atas dari Kiri
#4 #5 #6 #1 #2 #4 #5 #6 #1 #2

Not Angka Pianika dan Lirik Lagu Welut Ka Welut Kang Copet
 
1' 1'  1'1/'  6/  6/  5/6/
Tiap hari bangka dada
1'1'   1/'   6/6/   5/ 6/
Deo dek lebih ngana
6/6/    5/1/'  1/'1/'1/'
Lebih baik ba ilang
5/5/ 6/5/  2/'2/'  4'4'2/'
Daripada sakit hati.....

1/'  1' 1/' 1' 1/' 1' 1/'
Welut ka welut welut
1'  6/  4'        5/   6/ 5/ 4'  4/'
Kang copet, pet copet copet
4'        2/'1/'    5/'   4' 1/'
Kang copet, kang copet

1/' 1/'  1/' 1/'   1/'   1' 2' 
Welut welut kang copet
2/'   1/' 1'      1/'   1' 4'    2/'  1/'  1'
Kang copet, pet copet pet pet pet
4'     2/'  1/'  1'
Pet Pet pet pet 
4/'   4'     2/'1/'
Pet kang copet 

5/'     4' 1/'
Kang copet
1/' 1/' 1/' 1/'    1/'   1' 2/'
welot welot kang copet
2/'  1/'1'
pet pet pet
2/'   1/'   1'  6/
pet pet pet pet

1'1'   1'1/'   6/ 6/    5/6/
Tiap hari bangka dada
6/ 1'  1/' 1'6/ 5/ 5/ 1' 1/'
5/ 1/' 1' 1/' 2/' 1'
5/ 1/' 2/' 1/' 1' 1/'
1/' 2' 4' 4' 4/' 5/' 6/'
5/' 4/' 6/' 5/' 4/' 4'
1/' 1/' 1/' 2/' 4' 2/' 1/' 1'

1'1'   1'1/'   6/ 6/    5/6/
Tiap hari bangka dada
6/ 1'  1/' 1'6/ 5/ 5/ 1' 1/'
5/ 1/' 1' 1/' 2/' 1'
5/ 1/' 2/' 1/' 1' 1/'

1/' 2' 4' 4' 4/' 5/' 6/'
5/' 4/' 6/' 5/' 4/' 4'
1/' 1/' 1/' 2/' 4' 2/' 1/' 1'
 
1' 1'   1'1/'  6/   6/  5/6/
Tiap hari bangka dada
1' 1'   1/'  6/6/  5/ 6/
Deo dek lebih ngana
6/6/   5/1/'  1/' 1/' 1/'
Lebih baik ba ilang
5/5/6/5/   2/'2/' 4'4'2/'
Daripada sakit hati.......

1/' 1' 1/' 1' 1/' 1' 1/'
Welut ka welut welut
1'  6/   4'        5/   6/ 5/   4' 4/'
Kang copet, pet copet copet
4'        2/' 1/'   5/' 4'  1/'
Kang copet, kang copet

1/' 1/'   1/' 1/'   1/'    1' 2'
Welot welot kang copet
2/'       1/' 1'    1/'  1' 4'   2/' 1/' 1'
Kang copet, pet copet pet pet pet
4'    2/'   1/' 1'
Pet pet pet pet
4/'  4'  2/' 1/'
pet kang copet