Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Lirik Lagu Yan Mus - Semprong Meprada

         https://www.afyinfo.com/

Lirik Lagu Yan Mus - Semprong Meprada

Semprong Meprada yen Indargamayang
Ulian melah gobane pedalem nganggo
Merasa jegeg tusing bani tuyuh
Sujatine tusing dadi anggon gene

Apang tusing dadi buka keto
Ragan Adine anggon Beli kurenan
Ape buin irage dadi nak Bali
Nyalanang swadarma di kengkene mule tuyuhan

Tonden mejejaitan
Tonden menanding canang
Nglantur ngayah ke pura
Bakti ring Ida Hyang Widhi

Tonden ngurus pianak
Tonden menyama braya
Ngurusin isin paone
Anak Luh mule tuyuhan

Dikengkene boya Beli ten ngajiang
Adi kenyel Adi tuyuh
Boye Beli main perintah
yen ade timpal Beli teka mai
Ngorain Adi kene Adi kene keto
Ngorain Adi ngaenang kopi

Sujatine Beli nak ajum
sujatine Beli nak pamer

 
Pang tawange ngelah kurenan jegeg anteng

Apang tusing dadi buka keto
Ragan Adine anggon Beli kurenan
Ape buin irage dadi nak Bali
Nyalanang swadarma di kengkene mule tuyuhan

Tonden mejejaitan
Tonden menanding canang
Nglantur ngayah ke pura
Bakti ring Ida Hyang Widhi

Tonden ngurus pianak
Tonden menyama braya
Ngurusin isin paone
Anak Luh mule tuyuhan

Dikengkene boya Beli ten ngajiang
Adi kenyel Adi tuyuh
Boye Beli main perintah
yen ade timpal Beli teka mai
Ngorain Adi kene Adi kene keto
Ngorain Adi ngaenang kopi

Sujatine Beli nak ajum
sujatine Beli nak pamer
Pang tawange ngelah kurenan jegeg anteng
Pang tawange ngelah kurenan jegeg anteng